(099)-968-69-03; (096)-231-81-33; (073)-464-11-65

Методична комісія

Наукове керівництво грою здійснює методична комісія гри «Соняшник». Методичну комісію Гри формує її голова, який затверджується оргкомітетом. До функцій методичної комісії Гри належать розробка та добір завдань, укладання варіантів Гри, розробка розв’язків, укладання та редагування підсумкових збірок матеріалів Гри й інших публікацій її матеріалів.

Співголови: ЮРІЙ ІВАНОВИЧ КОВБАСЕНКО - завідувач кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури; ОЛЕНА ЮРІЇВНА КОТУСЕНКО - головний спеціаліст відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Відповідальний секретар: СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА ДЯЧОК - учений секретар Української асоціації викладачів зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук.

Головні експерти:

  • НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ТОРКУТ - головний експерт із зарубіжної літератури, завідувач кафедри Запорізького університету, професор, віце-президент Української асоціації зарубіжної літератури;
  • ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ КОРНІЙЧУК - головний експерт із української літератури, професор кафедри Львівського університету ім. Івана Франка, професор;
  • ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ КАЄНКО - головний експерт із освітології, Заслужений вчитель України, -президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури.