(099)-968-69-03; (096)-231-81-33; (073)-464-11-65

Проведення гри

  • Якщо в день проведення гри заклад закрито на карантин, гра має відбуватися в зручний для адміністрації закладу день після відновлення занять.
  • Якщо учні не встигли долучитися до заявки від закладу, координатор може зробити ксерокопії завдань та бланків відповідей, оплату здійснити на той же рахунок, що й оргвнесок від усього закладу.
  • Якщо зареєстрований учасник відсутній у день проведення гри, заповніть бланк відповідей лише його прізвищем та ім`ям (учасник гри отримає сертифікат) або запропонуйте іншим незареєстрованим учням взяти участь замість відсутнього.

Отримавши матеріали гри, обов’язково зробіть відповідну позначку про їх отримання на своїй персональній сторінці в програмі реєстрації (кнопка «Отримання матеріалів»).

Гра проводиться за шістьма варіантами завдань: для учнів 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9 і 10–11 класів.

Розсадіть учасників гри по кабінетах так, щоб унеможливити списування (не садіть за одну парту учасників, що виконують однакові завдання). Якщо хтось із учасників через різні обставини не зміг взяти участь у грі, а в закладі є учні, які мають бажання взяти участь замість відсутніх, їм варто це дозволити. У цьому разі треба внести корективи в списки учасників, які надсилатимуться до оргкомітету.

Під час виконання завдань учасникам гри забороняється спілкуватися один із одним, виконувати завдання колективно та/або з будь-якою сторонньою допомогою, користуватися книжками, конспектами, інтернетом, а також будь-якими технічними засобами передачі й обробки інформації, у тому числі засобами мобільного зв’язку. Адміністратори в кабінетах мають слідкувати за дотриманням цих правил, а учасників, які їх порушують, позбавляти права участі в грі.

Увага! Списки складаються на усіх учасників незалежно від способу участі у грі: традиційного та/або онлайнового. Списки учасників гри складаються в алфавітному порядку окремо за кожною паралеллю (якщо в паралелі декілька класів, укладається один зведений список). Наприклад, якщо в грі взяли участь учні 5-х та 6-х класів, школа надсилає до оргкомітету ДВА окремі списки. У заголовку кожного списку необхідно зазначити код школи, її повну назву, населений пункт, район, регіон. Списки мають бути надруковані, у крайньому разі написані друкованими літерами, щоб уникнути непорозуміння під час підбиття підсумків гри. Увага! У ці списки має бути внесено прізвища тільки тих учасників, які здали роботи та фактично брали участь у грі (традиційним та онлайновим способами). Якщо списки було зроблено заздалегідь, викресліть тих, хто не взяв участі в грі, і допишіть тих, кого не було в списках. Кожний список має бути завірений підписом координатора гри в школі. Кожним зі списків обгортається пачка бланків відповідей учасників, які брали участь у грі традиційним способом. У кожній пачці всі бланки мають бути укладені за алфавітним порядком та однаково орієнтовані (розташовані текстом догори й заголовками в один бік). Не використовуйте скріпки, вони можуть пошкодити сканер, за допомогою якого зміст бланка заноситься до комп’ютера.
Бланки відповідей учасників гри та електронні відповіді без підписаної заявки від навчального закладу прийматися оргкомітетом не будуть!

Збір і обробка результатів гри проводяться відповідно до законодавства України, що регламентує збір і обробку персональних даних. Факт відправлення навчальним закладом бланків відповідей учасників гри на обробку означає, що навчальний заклад гарантує:

  • наявність згоди учнів, батьків (законних представників) на необхідну обробку персональних даних неповнолітніх авторів, що передбачено законодавством; учні, батьки (законні представники) несуть повну відповідальність, що з цього випливає;
  • роз’яснення учасникам їх прав та обов’язків під час проведення гри.

Батьки учасників, уповноважені на це батьківськими зборами чи комітетами, мають право контролювати проведення гри в навчальному закладі на всіх її етапах, у тому числі право бути присутніми під час розкриття конвертів із завданнями та під час їх виконання учасниками, а також право контролювати правильність обробки бланків відповідей. Оргкомітет рекомендує залучати батьків учасників до проведення гри.

Зміст завдань та правильні відповіді буде оприлюднено на сайті гри після отримання оргкомітетом усіх бланків відповідей  

Таблиця результатів із роз’ясненням того, скільки балів отримав кожний учасник і яке місце він посів серед усіх учасників у своїй паралелі, буде опубліковано на персональних сторінках програми реєстрації (розділ «Відомість гри») після опрацювання і рейтингування учасників

Усі переможці отримують відповідні призи незалежно від способу участі у грі (традиційний, онлайновий).